Onderzoeksvragen

Kostendaling

Zorgt genetische vroegdiagnostiek voor een kostendaling in de zorg voor immuundeficiëntie patiënten (door een daling van totaal van diagnostische- en behandelkosten en door morbiditeitsreductie door het sneller starten van de juiste behandeling)?

Aantal genetische diagnoses

Zorgt genetische vroegdiagnostiek voor een hoger aantal genetische PID diagnoses?

Tijd tot diagnose

Zorgt genetische vroegdiagnostiek voor het sneller stellen van PID diagnoses?