1. 2019

  Dataverzameling (Q1-4)

  Er wordt gestart met het verzamelen van data van het UMC Utrecht. Wanneer dit succesvol verloopt, zullen we proberen hetzelfde plan van aanpak te hanteren in andere centra.

   

 2. 2020

  Retrospectieve en prospectieve dataverzameling (Q1-2)

  Tijdens het eerste en tweede kwartaal zal de dataverzameling voortgezet worden.

  Analyse en publicaties (Q3+4)

  Het derde en vierde kwartaal van de studie zullen in het teken staan van de kosteneffectiviteitsanalyses en publiceren van papers.

 3. 2021

   

  Analyse en publicatie (Q1)

  In 2021 zal het project afgerond worden. In dit jaar zal gefocust worden op het laatste gedeelte van analyse en het publiceren van papers.