Medisch Ethisch Toetsingcommissie

De METC in Rotterdam heeft deze studie goedgekeurd. Voor de studie is een niet-WMO plichtig verklaring gekregen. De Genetics First studie is niet-WMO plichtig omdat patiënten niet aan handelingen worden onderworpen door hun deelname aan deze studie.  De goedkeuringsbrief kunt u hier lezen.