Gen-panel

Eens per drie maanden wordt met de laboratorium specialisten genetica en betrokken klinisch genetici een conference call georganiseerd. Meestal wordt tijdens deze conference calls het GF-PID-panel bediscussieerd. Er wordt dan besproken in hoeverre het dan bestaande projectpanel nog voldoet en of er genen moeten worden toegevoegd, of juist verwijderd. Ook is er tijdens deze overleggen ruimte om eventuele inconclusieve uitslagen vanuit het project te bespreken. De notulen van deze overleggen zijn op aanvraag beschikbaar. Neem hiervoor contact op met de contactpersoon van het project.

De nieuwste versie van het PID-panel dateert van 3 februari 2020 en kunt u hier vinden.

Inclusiecriteria deelnemers

Binnen de Genetics First studie worden de zorgverrichtingen en kosten hiervan van een selectie (potentiële) PID-patiënten gemeten. Hoewel we uiteraard geïnteresseerd zijn in alle zorgverrichtingen van PID-patiënten die Next-Gen sequencing hebben ondergaan, hanteren we voor de kostenanalyse iets strengere criteria. Een uitgebreide lijst van inclusiecriteria kunt u hier vinden.