Genetics First for
Primary Immune Deficiencies

Deze website beschrijft de achtergrond en opzet van het ZonMw-project Genetics First for Primary Immune Deficiencies. Informatie op deze website is met name bedoeld voor verwijzers en aanvragers binnen deze studie en zorgverzekeraars.