2020

Retrospectieve en prospectieve dataverzameling (Q1-2)

Tijdens het eerste en tweede kwartaal zal de dataverzameling voortgezet worden.

Analyse en publicaties (Q3+4)

Het derde en vierde kwartaal van de studie zullen in het teken staan van de kosteneffectiviteitsanalyses en publiceren van papers.