2019

Dataverzameling (Q1-4)

Er wordt gestart met het verzamelen van data van het UMC Utrecht. Wanneer dit succesvol verloopt, zullen we proberen hetzelfde plan van aanpak te hanteren in andere centra.