Budget Impact

De verzamelde data zullen gebruikt worden om een budget impact analysis (BIA) van het invoeren van NGS gebaseerde diagnostiek in het Nederlandse zorgstelsel uit te voeren.

Ook zal decision analytic modeling toegepast worden om te beoordelen wat de meest kosteneffectieve timing is in het diagnostische traject voor het toepassen van NGS gebaseerde diagnostiek.