Analyse

Na het verzamelen van de prospectieve en retrospectieve data, wordt uiteindelijk een kosteneffectiveitsanalyse uitgevoerd. Om deze uit te voeren worden data uit het retrospectieve cohort vergeleken met data uit het prospectieve cohort.

Vergelijking van kosten in het diagnostische traject

  • Vergelijking van kosten diagnostisch traject tot definitieve diagnose werd gesteld: prospectieve data worden vergeleken met retrospectieve data.
  • Vergelijking van kosten van diagnostische follow-up na diagnose: prospectieve data aangevuld met retrospectieve data.

Vergelijking van kosten in het behandeltraject

  • Het percentage patiënten dat specifieke behandeling ondergaat.
  • De tijd tot het plaatsvinden van de specifieke behandeling.
  • Alle resources die nodig zijn de betreffende behandeling te realiseren.
  • Het aantal ziekenhuis bezoeken dat nodig is voor de behandeling, en de duur van deze bezoeken.