Achtergrond van de studie

Het ZonMw-project Genetics First for Primary Immune Deficiencies is een kosteneffectiviteitsstudie naar de waarde van het vroeg uitvoeren van genetisch panel-diagnostiek in de evaluatie van primaire immuundeficiënties. Op deze pagina wordt kort uitgelegd wat de achtergrond van en aanleiding voor het project is, en wordt de methode van het onderzoek beschreven, waaronder dataverzameling en de uitvoering van de (kosteneffectiviteits)-analyses.