Genetics First for
Primary Immune Deficiencies

Voortgang studie in tijd

75%

Inclusie deelnemers

100%

Dataverzameling retrospectief cohort

33%

Dataverzameling prospectief cohort

20%