Genetics First for
Primary Immune Deficiencies

Voortgang studie in tijd

75%

Inclusie deelnemers

100%

Dataverzameling retrospectief cohort

50%

Dataverzameling prospectief cohort

40%